Als je een machine hebt met een scherm met extreem hoge resolutie is de kans dat je de schaling van je monitor (in Instellingen) op 200% zet. Soms is 200% teveel, maar 100% te weinig. Het kunnen instellen op bijvoorbeeld 150% is mogelijk, maar staat om diepgaande redenen nog niet aan.

Om dit aan te zetten is op andere plaatsen al goed beschreven, maar dan blijft het inlogscherm (GDM) achter op 100% of 200%.

sudo cp -v ~/.config/monitors.xml ~gdm/.config/monitors.xml
sudo machinectl shell gdm@ /bin/bash
gsettings set org.gnome.mutter experimental-features "['scale-monitor-framebuffer]'"

Herstart hierna je machine, en klaar.